website creation software

Ostatní invazivní druhy vyžadující pozornost

Mobirise

Kolotočník ozdobný

(Telekia speciosa)

Poměrně nový invazivní druh krkonošské květeny, s přirozeným výskytem již na středním Slovensku, se šíří z mnohých zahrádek, kde je pěstován jako okrasná rostlina. Obsazuje vlhčí i suchá stanoviště, dobře snáší zastínění. Kontakt s listy může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci manifestující se zčervenáním zasažené pokožky, případně i tvorbou puchýřů. Z podstaty vytrvalé rostliny, šířící se převážně semeny, je nasnadě způsob její regulace, spočívající zejména v mechanickém odstraňování celých rostlin či alespoň květů před jejich dozráním. 

Mobirise

Zlatobýl kanadský a Zlatobýl obrovský

(Solidago canadensis, Solidago gigantea)

Ekologicky i vzhledově velmi podobné invazivní zlatobýly jsou trvalkou sušších výslunných míst. Zejména zlatobýl kanadský rád obsazuje železniční náspy, staveniště, manipulační plochy, dvory bývalých průmyslových závodů atd. Občas se zlatobýly stále pěstují pro svou dekorativnost nebo i léčivé účinky. Vyšší polohy Krkonoš nejsou vzhledem k teplomilnosti rostlin v přímém ohrožení což nelze ovšem tvrdit o ochranném pásmu NP. Snadno se šíří létavými nažkami i rozrůstáním oddenky. Jako úspěšný způsob regulace se jeví kombinace aplikace herbicidu (v termínu srpen-září) spolu se sečením odumřelých rostlin uvolňujících prostor pro původní rostlinstvo.

Mobirise


Starček hajní a Starček Fuchsův

(Senecio nemorensis, Senecio ovatus)

Původní, expanzivně se chovající druh využívající zejména změněných živinových podmínek podél cest z nemístního materiálu (povětšinou vápence v kyselém prostředí). Svou dominancí vytváří druhově chudé lemy, jež se pnou až do nejcennějších partií Krkonoš. S oblibou dále vstupuje do neobhospodařovaných luk. Účinným způsobem omezování je pravidelná seč před dozráním nažek.

2023 © Správa Krkonošského národního parku