free simple website templates

Chemické ošetření porostů

  1. postřik provádět za suchého počasí, bezvětří, s min. dvouhodinovým odstupem od deště
  2. postřik aplikovat pouze na list či další části likvidované rostliny tak, aby nedošlo k zasažení okolní vegetace a v takovém množství, aby přípravek nestékal z listů
  3. vždy používat ochranné prostředky - gumové rukavice, ochranné brýle, pokrývku hlavy, příp. roušku, respirátor
  4. vodu k ředění vždy používat z čistých zdrojů
  5. použité obaly a přebytečný roztok likvidovat jako nebezpečný odpad

Tabulka kvetení a nejvhodnějších termínů pro likvidaci invazivních rostlin

Mobirise

2023 © Správa Krkonošského národního parku