další resortní organizace
Správa KRNAP
    Hlavní zásady při chemickém ošetření porostů invazivních rostlin

  • postřik provádět za suchého počasí, bezvětří, s min. dvouhodinovým odstupem od deště
  • postřik aplikovat pouze na list či další části likvidované rostliny tak, aby nedošlo k zasažení okolní vegetace a v takovém množství, aby přípravek nestékal z listů
  • vždy používat ochranné prostředky - gumové rukavice, ochranné brýle, pokrývku hlavy, příp. roušku, respirátor
  • vodu k ředění vždy používat z čistých zdrojů
  • použité obaly a přebytečný roztok likvidovat jako nebezpečný odpad

Správa KRNAP | Dobrovského 3 • 543 01 VRCHLABÍ
Telefon (+420) 499 456 111 | Fax (+420) 499 422 095 | podatelna(at)krnap.cz
IČ: 00088455 | DIČ: CZ00088455
® 2010 Správa KRNAP | Všechna práva vyhrazena | webmaster(at)krnap.cz